Over deze app


Voor wie?

We hebben een app gemaakt voor jongeren van (bijna) 12 jaar tot 18 jaar en ouder die in een pleeggezin of gezinshuis / projectgezin wonen. In de app zullen vragen worden gesteld over 8 thema’s die belangrijk voor jou kunnen zijn.

Wat wordt er mee gedaan?

Alle antwoorden die jij geeft komen terecht bij een persoon die werkt voor de gemeente waar jij woont. Ook de antwoorden van alle andere jongeren in jouw gemeente die in een pleeggezin of gezinshuis / projectgezin wonen komen bij deze persoon terecht. Deze persoon deelt jouw antwoorden niet met anderen. Wel maakt deze persoon een samenvatting van alle antwoorden van jongeren samen, zodat deze gebruikt kunnen worden om de hulp voor jongeren in pleeggezin en gezinshuizen / projectgezinnen te verbeteren. Ook jouw ervaringen zijn belangrijk!

Hoe?

Met de gemeenten die meedoen zijn afspraken gemaakt wat zij gaan doen met alle resultaten, zodat er echt iets verbetert voor jullie. Elke gemeente doet dit weer anders. Voorbeelden zijn: de gemeente organiseert activiteiten voor jongeren, ze sturen een samenvatting naar alle jongeren met de uitkomsten van de app, iemand van de gemeente loopt een dag mee in een pleeggezin of gezinshuis / projectgezin etc.

Anoniem?

Alles wat je invult blijft anoniem. Aan het einde wordt er wel gevraagd of je je contactgegevens wilt invullen, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de uitkomsten van de app. Het invullen van je gegevens betekent NIET dat mensen zien welke antwoorden je hebt gegeven op de vragen.

Hoe vul je de app in?

Per thema kun je eerst een fragment beluisteren, waarbij een jongere ervaringen vertelt. Daarna zijn er vragen die over dat thema gaan. Je kunt na elk thema stoppen met het beantwoorden en op een ander moment weer verder gaan. Het invullen van alle vragen duurt maximaal een half uur. Probeer de vragen zo eerlijk mogelijk in te vullen, het gaat niet om goed of fout. Het gaat om jouw eigen ervaringen en hoe jij over bepaalde onderwerpen denkt.

Hoe is de app gemaakt?

Met 15 jongeren is er gesproken over wat zij ervan vinden om in een pleeggezin of gezinshuis te wonen en wat hun ervaringen zijn. De belangrijkste onderwerpen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen zijn gebruikt voor de app. Ook is er een film gemaakt waarin vijf jongeren aan het woord komen die in een pleeggezin of gezinshuis / projectgezin wonen. Een aantal fragmenten uit de film zijn gebruikt voor de app.